Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79148 ngày (29.60%)169 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.19%)
44138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
62135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
96135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
20134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
61134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
70134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
43133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
16131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
82131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
36130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
56130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
42129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
21128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
52128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
10127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
41127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
68127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
83127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
91127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
40126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
67126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
18125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
60124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
88124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
64123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
72123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
87123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
34122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
49122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
65122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
93122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
95122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
08121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
19121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
26121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
32121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
46121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
55121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
04120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
75120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
13119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
17119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
53119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
66119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
84119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
92119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
97119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
03118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
05118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
11118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
38118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
57118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
90118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
22117 ngày (23.40%)121 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.42%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
73117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
76117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
89117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
12116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
24116 ngày (23.20%)141 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
31116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
58116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
06115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
15115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
47115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
51115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
86115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
99115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
29114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
59114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
14113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
54113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
07112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
94112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
39111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
50111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
78111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
81111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
02110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
23110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
33110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
63110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
80109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
25108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
27108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
37108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
98108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
71107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
01106 ngày (21.20%)113 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
09106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
77104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
28103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
69102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
4598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
8597 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)

Lịch vạn niên

Tháng 03 năm 2024
04
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ hai
Ngày Đinh Mão
Tháng Bính Dần
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
24
Tháng 01
TẮT QUẢNG CÁO [X]